Nhíp chống tĩnh điện ESD 15

Nhíp chống tĩnh điện ESD 15

Nhíp chống tĩnh điện ESD 15

Mã: ESD15.

Nhíp chống tĩnh điện ESD 15