Nhíp nhựa chống tĩnh điện 93305

Nhíp nhựa chống tĩnh điện 93305

Nhíp nhựa chống tĩnh điện 93305

Nhíp nhựa chống tĩnh điện 93305

Nhíp nhựa chống tĩnh điện ESD 93305 được dùng trong các phòng thí nghiệm, sản xuất linh kiện, các kỹ thuật khi sửa chữa linh kiện điện tử.