Nhíp chống tĩnh điện ESD 14

Nhíp chống tĩnh điện ESD 14

Mã: ESD10.

Nhíp chống tĩnh điện ESD 14