Nhíp chống tĩnh điện ESD 11

Nhíp chống tĩnh điện ESD 11

Mã: ESD11.

Nhíp chống tĩnh điện ESD 11