Nhíp chống tĩnh điện ESD 12

Nhíp chống tĩnh điện ESD 12

Mã: ESD12.

Nhíp chống tĩnh điện ESD 12