Nhíp chống tĩnh điện ESD 13

Nhíp chống tĩnh điện ESD 13

Mã: ESD13.

Nhíp chống tĩnh điện ESD 13