Nhíp chống tĩnh điện ESD 16

Nhíp chống tĩnh điện ESD 16

Mã: ESD16.

Nhíp chống tĩnh điện ESD 16