Nhíp chống tĩnh điện ESD 249

Nhíp chống tĩnh điện ESD 249