Típ hàn 900M-T

Típ hàn 900M-T , Sử dụng cho máy hàn Hakko FX936 , FX937, FX888, FX888D…

900M-T

Mã: 900M-T-B.
Từ khóa: .

Típ hàn 900M-T

 

TIP HÀN 900-M-T