Típ hàn 900M

TIP HÀN 900-M-TTíp hàn 900M

Mã: 900M.
Từ khóa: .

Típ hàn 900M

Đặc trưng

  1. Sử dụng cho máy hàn FX936 , FX 937, FX888, FX888D  …;
  2. GS ROSH nhãn báo cáo;
  3.  Sử dụng nano-Lớp mạ điện, cuộc sống mở rộng 35%;
  4.  Sử dụng tốt nhất trong chì hàn sắt nhiệt độ là 350 độ-400 độ
  5. 900M-T